Tag Archives: Bøger

Kunsten at udsætte tingene

Jeg er ved at læse denne bog “Kunsten at udsætte tingene“. Det er en kort og letlæselig bog, som endda er meget underholdende at læse. Men jeg har nu alligevel udsat at få læst det sidste af den i den seneste uge.

Og det er helt efter bogen!

Bogen beskriver hvordan mange af os er “Strukturerede overspringshandlere”. Som forfatteren, som i øvrigt er professor i filosofi, beskriver, så får han egentlig udrettet en hel masse og får en masse fra hånden. Det er ofte bare ikke det der egentlig står på todo-listen, netop fordi det bliver udsat og overspringshandlet til fordel for en masse andet (måske umiddelbart mindre vigtigt eller relevant, men så alligevel … ). Og sådan er det gerne for mange af os. Man får udført en del ved at overspringshandle fra det man egentlig synes at man burde have udført.

Og det er måske i virkeligheden ikke så slemt. For det man skal have udført, skal man nok ende med at få udført på et tidspunkt når der er press nok på (fx en deadline). Og ellers var det nok ikke vigtigt nok.

Continue reading