Tag Archives: frihed

Personlig værdi #2: Frihed

Dette er en fortsættelse af Personlig værdi #1: Kærlighed i serien Lykke, hvor jeg beskriver hvordan det at kunne føle sig hverdagslykkelig afhænger af om man lever i overensstemmelse med sine personlige værdier, og hvilke personlige værdier der er vigtige for mig.

Personlig frihed – og når det mangler

Jeg har for nyligt (gen)opdaget, hvor vigtigt den personlige frihed er for mig. Man opdager gerne hvor vigtigt noget er, når man pludselig mangler det. Og sådan havde jeg det i det år og 3 måneder og 10 dage, hvor jeg var ansat i mit forrige arbejde.

Continue reading

Hvad er lykke?

Vi stræber alle efter at være eller blive (mere) lykkelige. I alt hvad vi underliggende end stræber efter: en tryg familie, et godt helbred, god økonomi, slank krop, glade børn, passioneret kærlighed, frihed og fleksibilitet hverdagen – så er det værdier vi håber på kan gøre os mere lykkelige ved at være opfyldte. 

Lykke kan være mange ting. Som regel er det ikke statisk og vedvarende følelse, men en følelse, der kommer i glimt eller i bølger. Følelsen eller tilstanden kan blive trigget udefra eller indefra.

Continue reading